o plemeni - zkoušky:

o plemeni - zkoušky

VIŽLA
Maďarský ohař krátkosrstý
Rövidszörü Magyar Vizsla

Maďarská vižla, je po celém světě ceněná jako lovecký pes i milující domácí společník. Všestranná vižla zastane úlohu slídiče, dobře staví i aportuje. Je to dokonalý lovec, jenž vystavuje, čeká na pokyn pána a pak poslušně vyčkává, dokud nedostane povel k donášce.
Maďarská vižla je starodávné maďarské plemeno. První zmínka o tomto plemeni pochází z doby kolem desátého století. Ve 14. století byla vižla ceněna a chráněna maďarskou šlechtou, jež toto plemeno preferovala pro jeho vynikající lovecké schopnosti a mírnou, věrnou povahu. Ve většině historických dokumentů týkajících se maďarských ohařů je kladen velký důraz na čistotu plemene. Maďarská aristokracie se snažila udržet jedinečné kvality plemene, bránila se nevybíravým praktikám chovu a vývozu maďarských ohařů do zahraničí. Ze záznamů z 18. a 19. století však vyplývá, že docházelo ke křížení s některými dalšími plemeny, aby se zvýraznily a podpořily specifické vlastnosti. Kolem roku 1825 byly vižly v Maďarsku tak ceněny, že byly prohlášeny "oficiálním maďarským vystavovacím psem".
Maďarští ohaři mají obrovskou touhu zavděčit se svému majiteli, jsou talentovaní, přátelští a věrní. Jsou to inteligentní a citliví psi, dobře reagující na výcvik. I když byla vižla původně vyšlechtěna jako všestranný lovecký pes, je to v první řadě plemeno orientované na člověka, lidskou společnost přímo vyžaduje. Vižla ovšem potřebuje zaměstnat tělo i hlavu. Potřebuje pohyb i práci. Jinak nebude poslušná, zdravá ani spokojená.
Plemenný standard popisuje fyzický vzhled, povahu a účel, za nímž bylo toto plemeno původně vyšlechtěno. Bývá založen na historii rasy a jeho původním využití. Každá vlastnost vižly se vztahuje k celkovému pohledu na tohoto psa. Vzhled i účel na sobě navzájem závisí, pokud má vižla nejenom vypadat, ale i pracovat co nejlépe.
Maďarská vižla je pes střední velikosti, elegantního vzhledu. Je živá, inteligentní, poslušná, citlivá, velmi přátelská a snadno cvičitelná. Vižla je šlechtěna pro lov srstnaté i pernaté zvěře, vystavování a donášku ze země i vody. Její povaha je živá, mírná, přátelská, nebojácná a s dobře vyvinutým ochranitelským instinktem. Vižla, to je elegance, ušlechtilost a výkonost.PODMÍNKY CHOVNOSTI:
Pes:
-zkoušky- PZ - II.cena (nos 4), + ZV - II.cena, + SZVP nebo LZ - II.cena
nebo MJM, MJS nebo VZ - II.cena (nos 4)
-výstavy- výborný nebo velmi dobrý + výběr do chovu (kandidát chovu)
-zdraví- výsledek rtg.DKK (dysplazie kyčelního kloubu) nejhůře 2/2 (FCI - C), plnochrupost, skus nůžkový.
- pes může krýt od 18-ti měsíců věku

Fena:
-zkoušky- PZ - II.cena (nos 4), + ZV - II.cena nebo SZVP - II.cena
nebo MJM, MJS nebo VZ - II.cena (nos 4)
-výstavy - výborná nebo velmi dobrá + výběr do chovu (kandidát chovu)
- zdraví - výsledek rtg.DKK nejhůře 2/2 (FCI - C), plnochrupost, skus nůžkový.
- fena může být nakryta od 18-ti měsíců věku do stáří 8 let věkuOhaři (stavěcí psi) tvoří FCI skupinuVII plemen psů, kteří se od ostatních skupin loveckých psů odlišují schopností vystavit zvěř.
Známe dva typy zkoušek ohařů:
-zkoušky vloh (ZV), na kterých se posuzují především vrozené vlohy psů,
-ostatní zkoušky (PZ, LZ, BZ, VP, VZ), na kterých získává pes loveckou upotřebitelnost pro příslušný druh použití v myslivosti. Zkoušky jsou přizpůsobené praktickému využití při výkonu práva myslivosti. Podmínkou účasti psa na zkouškách (kromě zkoušek vloh) je předcházející účast na jarním svodu, potvrzená v průkazu původu.


Zkoušky vloh - ZV
Zkoušky vloh jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes na nich nejlépe prokáže vrozené vlastnosti, které nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. ZV se mohou zúčastnit ohaři všech plemen a to pouze jedenkrát, než obstojí.
Předmětem zkoušek vloh je:
1. vrozená chuť k práci
2. hledání - systém, rychlost, vytrvalost
3.vystavování
4. postupování
5. nos
6. klid před zvěří pernatou
7. klid před zvěří srstnatou
8. chování po výstřelu
9. zájem o stopu zvěře
10. vodění na řemeni
11. poslušnost


Podzimní zkoušky - PZ
Splněním limitních disciplin nebo PZ v kterékoliv ceně kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. PZ se mohou zúčastnit všichni ohaři bez ohledu na dříve vykonané zkoušky.
Předmětem podzimních zkoušek je:
1. společný hon
2. hledání - systém, rychlost, vytrvalost
3. vystavování
4. postupování
5. nos
6. klid před zvěří pernatou
7. klid před zvěří srstnatou
8. chování po výstřelu
9. dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté
10. přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli
11. přinášení pernaté zvěře
12. přinášení srstnaté zvěře
13.vodění na řemeni
14. přinášení kachny z hluboké vody
15. poslušnost


Lesní zkoušky - LZ
Absolvováním limitních disciplin nebo zkoušky jako takové v kterékoliv ceně získává ohař loveckou upotřebitelnost k dohledávání, přinášení drobné zvěře a dosledu spárkaté zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře.
Předmětem lesních zkoušek je:
1. přinášení lišky přes překážku
2. šoulačka s odložením
3. práce na pobarvené stopě (vodič, oznamovač vč. hlasitého, nebo hlasič)
4. přinášení vlečeného zajíce v lese
5. přinášení vlečené lišky v lese
6. vyhledávání zvěře v houštinách
7. slídění a dohledávka
8. dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře
9. dohledávka pohozené lišky
10. nos
11. chování na stanovišti
12. chování po výstřelu
13. přinášení pernaté, srstnaté zvěře a lišky
14. vodění na řemeni
15. poslušnost

Barvářské zkoušky - BZ
Splnění limitních disciplin nebo BZ v kterékoliv ceně kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará přes 12 hodin.
Disciplíny barvářských zkoušek:
- pro teriéry a jezevčíky:
1.vodění na řemeni
2.odložení
3.práce na pobarvené stopě nejméně 12 hodin staré
4.následování
5.nahánění
- pro slídiče:
1.vodění na řemeni
2.slídění
3.šoulačka
4.barva
5.odložení


Speciální zkoušky z vodní práce - SZVP
Splnění limitních disciplin nebo zkoušek SZVP v kterékoliv ceně kvalifikuje psy jako lovecky upotřebitelné pro dohledání a přinášení drobné zvěře.
Předmětem vodních prací je:
1. ochota k práci v hluboké vodě
2. přinášení kachny z hluboké vody
3. nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí
4. dohledávka pohozené kachny v rákosí
5. chování na stanovišti
6. poslušnost

Všestranné zkoušky - VZ
Na všestranných zkouškách se musí prokázat vyšší stupeň použitelnosti psa v lovecké praxi a vyšší úroveň cvičitelů. Ohaři tu dokazují, že jsou skupinou psů, použitelných pro jakoukoli práci na povrchu. Z praktického hlediska by bylo vhodné, aby VZ absolvovalo co nejvíce ohařů. Podmínkou pro účast na VZ je úspěšné absolvování PZ a nebo LZ. VZ se zásadně konají, jako dvoudenní zkoušky.

Memoriál Richarda Knolla - MRK
Memoriál Richarda Knolla je vrcholná soutěž ohařů v ČR o titul "Všestranný vítěz ČR 20.." Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon. Na MRK se psi kvalifikují na základě výsledků všestranných soutěží a zkoušek. Dále pak na základě nominační soutěže. Všichni účastníci MRK mohou pokračovat, i když mají z některé disciplíny vylučující známku.

Memoriál Karla Podhajského - MKP
Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR o titul "Vítěz MKP". MKP se zúčastní maximálně 20 psů, 10 psů z ČR a 10 psů ze zahraničí.